Villkor

Leveransvillkor: Leverans sker fritt från Skurup exkl. emballage

Reklamationer: Anmärkningar mot leverans skall ske omgående, dock inom åtta dagar efter mottagen levererans.

Returer: Returer får ej ske utan vårt godkännande.

Äganderätt: Förslag, skisser och ritningar är vår egendom. Levererade varor förblir vår egendom till dess full betalning skett.

Garanti: För fabrikations- och materialfel lämnas ett års garanti från leveransdatumet. För övriga skador som uppkommit genom olämplig hantering eller felaktigt handhavande lämnas ingen garanti. Ev. garantiservice anmäles och distribueras alltid av oss om inget annat avtalas.